Actueel

Verfijnde uitvoering van Matthäus Passion

Nog een keer (de laatste?) in de concertzaal van Orpheus: de Matthäus Passion door Bachkoor Apeldoorn, op vrijdag 12 april 2019. Een gedenkwaardige belevenis, niet in de laatste plaats door de steeds verder verfijnde interpretatie van dirigent Joop Schets, die met subtiele lichaamstaal koor en musici tot steeds verder toenemende expressiviteit weet te brengen.

Opvallend: de afgewogen dynamische contrasten in de verschillende rollen die het koor in het lijdensverhaal vervult. Van ingetogen melancholie tot grote emotionele scherpte, alle schakeringen komen vlekkeloos tot hun recht, van het verdriet na de kruisiging tot de woede en opwinding in de taferelen rond de arrestatie (Sind Blitze, sind Donner), de rechtszaak (Laszt ihn kreuzigen, Barrabam!).

Opvallend ook de ontwikkeling van de solisten, die in navolging van countertenor Dave ten Kate nu allemaal de arioso’s, aria’s en dialogen uit het hoofd zingen – ik herinner me nog die keer dat Ten Kate en sopraan Heleen Koele naast elkaar hun duet (So ist mein Jesus nun gefangen) zongen, Ten Kate uit het hoofd, Koele toen nog uit het boek. Dat evangelist (de uitstekende tenor Leon van Liere) en Christus (de weer indrukwekkende Hans Christian Hinz) nog wel de bladmuziek bij de hand houden, dat kan ik me voorstellen.

Een nieuw fenomeen: de boventiteling in hedendaags Nederlands. Dat maakt de uitvoering nog iets theatraler, samen met de mooie afwisseling in belichting van musici, solisten en koor. Theatraler, is dat erg? De chefs van Johann Sebastian Bach in Leipzig vonden van wel, die beoordeelden zijn Johannes en Matthäus Passion als veel te veel leunend op de in die jaren steeds verder oprukkende opera. Wij kijken daar nu anders tegenaan: het lijdensverhaal is immers tegelijk ook een aansprekend menselijk drama, en dat aspect mag best een rol spelen in een uitvoering.

Zeker in een theater als Orpheus; bij een uitvoering in een kerk ligt dat duidelijk anders. Dat de boventiteling volgend jaar terugkomt in de Grote Kerk lijkt me niet alleen technisch onmogelijk (daar hebben lang niet alle bezoekers goed zicht op wat zich bij zangers en musici afspeelt), maar ook ongewenst.

De manier waarop het deze keer werd gedaan vervulde wel goed de doelstelling: lang niet alle oude Duitse tekst is meteen begrijpelijk (als het in gezongen vorm al verstaanbaar is), en de ontwikkelingen zijn zo beter te volgen. Als het er ooit nog van komt het weer te doen: er zit één foutje in, waar ‘mij’ staat inplaats van ‘mijn’.

Tenslotte nog even een kanttekening bij het solistenkorps van deze uitvoering. Daar vallen weinig kritische noten bij te maken, behalve bij Dave ten Kate. Die zingt wel heel zuiver en doorleefd, maar zijn stem is toch eigenlijk iets te klein voor zo’n grote ruimte, en zijn neiging tot sterk vibrato wil nog wel eens doorslaan naar bibberig.

René de Cocq   

Dus dát zingen ze: Matthäus Passion met ‘boventiteling’ in Apeldoorn

Door Johannes Rutgers 

De Matthäus Passion: een muziekstuk dat in de aanloop naar Pasen elk jaar zalen vol mensen ontroert. Maar dat wat betreft sommigen ook nauwelijks te volgen is. Het Bachkoor Apeldoorn probeert daar dit jaar iets aan te doen, via Nederlandstalige ‘ondertiteling’ in de concertzaal.

Het koor brengt de klassieker op 12 april samen met Het Gelders Orkest, Sacramentskoor Breda en enkele gerenommeerde solisten in de Apeldoornse schouwburg Orpheus.

Nadat het Bachkoor in het najaar beelden projecteerde tijdens een concert, ontstond het idee die techniek ook bij ‘de Matthäus’ te gaan gebruiken. ,,Bij de meeste uitvoeringen in het land is wel een tekstboekje voor het publiek beschikbaar, maar wij dachten: we zouden het ook op een andere manier kunnen oplossen”, vertelt secretaris Hans Versloot.

Beamer

Een beamer gaat in de schouwburg de gezongen tekst projecteren op een scherm boven het koor. Vanuit de ‘voertaal’ Duits vertaald naar het Nederlands. ,,We wilden bovendien dat de tekst precies meeloopt met de uitvoering. Er zijn ontzettend veel vertalingen, maar een die meegaat op het ritme is kennelijk nog niet eerder gepubliceerd.” En dus moest het koor zelf aan de bak.

Vloeken in de kerk

De tekst is in hedendaags Nederlands. Of het gewaardeerd wordt, of wellicht teveel afleidt of als vloeken in de kerk wordt gezien door de echte Bach-adepten, is lastig te voorspellen. ,,Dat is het experiment”, aldus Versloot. ,,We denken dat het niet zal afleiden, want je kan het ook gewoon negeren. Maar we horen graag de reacties achteraf.”

Het Bachkoor mikt met de ‘boventiteling’ vooral op jongeren en mensen die voor het eerst de Matthäus willen meemaken. ,,Die misschien niet weten waar het allemaal over gaat – dat wordt nu uit de doeken gedaan.”

Toch is dit geen instap-Matthäus. ,,Het grootste deel van de zaal zal vol zitten met ervaren liefhebbers”, weet Versloot. Het Bachkoor heeft al eerder voorzien in zo’n instapversie: sinds een paar jaar brengt het gezelschap een Mattëus-junior.

Die Jahreszeiten, een impressie

Door René de Cocq

In het vouwblaadje bij de uitvoering van Die Jahreszeiten door Bachkoor Apeldoorn valt onder meer te lezen dat de bejaarde Joseph Haydn er eigenlijk niets voor voelde om die ‘banale’ tekst van James Thomson uit 1728 op muziek te zetten. Hij deed het uiteindelijk toch, en het werk werd uiteindelijk standaardrepertoire voor oratoriumkoren over de hele wereld. Dat is niet zozeer te danken aan die ‘banale’ (om het ‘woord ‘tuttige’ niet te gebruiken) teksten, maar vooral aan Haydns geraffineerde, en soms zelfs geniale, muzikale ondersteuning van de woorden.

De uitvoering in Apeldoorn werd een gedenkwaardige belevenis. Dooe die muziek, natuurlijk, die door het koor, de solisten, het Gelders Orkest en klavecinist Dirk Luijmes, onder de vertrouwde beheerste leiding van Joop Schets, alle recht werd gedaan. Maar het was niet zomaar een koorconcert, het was ook een bijzondere voorstelling. Het toneelbeeld werd bijvoorbeeld verlevendigd door een genoeglijk zitje waarin de drie solisten, gestoken in kostuums die de beschouwer terugvoerden naar het Oostenrijkse platteland in de tijd van ontstaan van het stuk, plaats konden nemen.

Het verstrijken van de seizoenen in de tekst werd bovendien ondersteund met projectie van goed gekozen stilstaande en bewegende beelden, vaak van grote schoonheid, en boventiteling in (aan onze tijd aangepast) Nederlandse hertaling. Dat voegde letterlijk en figuurlijk veel toe aan de mate waarin je als publiek kon meegaan in de handeling. En niet vergeten mag worden het zorgvuldige belichtingsplan, waarin de solisten en het koor op theatrale (in de letterlijke betekenis van het woord) manier werden gevolgd.

Natuurlijk valt de muziek van Joseph Haydn in de categorie Weens Klassiek, en is dan ook bepaald niet vrij van voorspelbaarheid en clichématigheid, zeker in aria’s en recitatieven. Maar in de spitsvondige manier waarop hij allerlei subtiele kunstjes uithaalt om elementen in de tekst instrumentaal te illustreren (regendruppels in mooi pizzicato, om er maar iets uit te lichten) ontstijgt hij die beperkingen met glans. En de ‘Einleitung’ van het Winter-deel is gewoon een ontroerend meesterwerk.

De eerste keer dat ik kennismaakte met Die Jahreszeiten was in 1965, toen ik lid was van het koor De Vrije Stem in Arnhem. Dirigent Jan van Beekum wilde eens wat anders dan de socialistische strijdliederen en studeerde met ons een jaar lang op Haydn. Een dag voor de uitvoering (in Musis Sacrum, met het Gelders Orkest) bevingen hem de zenuwen: is dit niet ver boven mijn pet en die van het koor?, en hij meldde zich af. Het concert ging door; concertmeester Leo Pappenheim van HGO dirigeerde, en alles ging goed. Ik vergeet het nooit meer, en gelukkig kent Joop Schets dat soort twijfels niet. Voor zijn Bachkoor Apeldoorn ging Die Jahreszeiten bepaald niet boven de pet, en zelfs de bepaald niet eenvoudige fugapassages kwamen er vrijdag vlekkeloos uit. Compliment!

Gehoord: Die Jahreszeiten van Joseph Haydn, door Bachkoor Apeldoorn en Het Gelders Orkest onder leiding van Joop Schets, met medewerking van Heleen Koele (sopraan), Leon van Liere (tenor), Frans Fiselier (bas), Dirk Luijmes (klavecimbel), Frederik van der Veer (fotograaf). Hanoszaal, Orpheus Apeldoorn, 2 november 2018

Koor bestaat 85 jaar!

Ons koor bestaat 85 jaar! We hebben dit gevierd met een mooie dag in Amsterdam. Het Muziekgebouw aan ‘t IJ bezocht, een rondvaart door de grachten en heerlijk gegeten!

Bachkoor handhaaft hoog niveau

Dave ten Kate ‘man of the Matthäus’

Door Maarten Mestrom

APELDOORN – Sommige kunstwerken staan als eenzame iconen in de tijd. De Nachtwacht van Rembrandt. De Matthäus Passion van Bach. Alles wat muziek vermag is in dit werk samengebald, dat daarmee zowel muzikaal-historisch als spiritueel een onvergelijkelijk hoogtepunt is.

Maar het is ook een verhaal. Een verhaal dat we allemaal kennen omdat we er in meer of mindere mate mee zijn opgevoed. Los van (vaak vooral in de weg zittende) kerkelijke associaties is het een verhaal over waarheid, verraad, uitlevering en volkswoede. Het was een van de fraaie aspecten van de uitvoering van Bachkoor Apeldoorn dat niet alleen de muziek maar ook dat drama goed over het voetlicht kwam.

De Matthäus van Bachkoor Apeldoorn staat mede door de samenwerking met Het Gelders Orkest en de uitstekende solisten al vele jaren op een hoog niveau. Toch heeft iedere uitvoering zijn eigen ‘in het oor springende’ karakteristieken.

Bij de Matthäus van 23 maart waren er enkele hoogtepunten meteen al aan het begin. Zo werd het openingskoor opvallend mooi uitgevoerd. Heel bezonken, bijna filosofisch bezongen de dochters van Sion het komende drama. Door de rust en het tempo was het openingskoor opmerkelijk transparant en was iedere stem met zijn tegenstem in evenwicht.

Grote indruk maakte countertenor Dave ten Kate – hij was wat mij betreft  ‘the man of the Matthäus’, als je dat zo mag zeggen – meteen al in de aria Buß und Reu. Die begon wonderschoon met de twee dwarsfluiten. Peter Verduyn Lunel en zijn collega speelden niet op metalen maar houten instrumenten, met relatief weinig vibrato en met een zeer verzorgde frasering. Na hun inleiding kwam daar de krachtige en trefzekere alt van Dave ten Kate bij. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. De vrijwel volle grote zaal van Orpheus leek te veranderen in een kleine huiskamer waarin Ten Kate iedereen persoonlijk meenam in Bach’s intieme boetezang.

De toon was daarmee gezet. Leon van Liere als Evangelist en Hans Christian Hinz als Christus droegen samen het verhaal. Beide voortreffelijke zangers besteedden veel aandacht aan tekstuitbeelding. Fraai hoe dirigent Joop Schets alle vocalisten de ruimte gaf en focus legde op dramatische sleutelmomenten als ‘Ich kenne des Menschen nicht’ en het bloedstollende ‘Eli, Eli, lama asabthani’.

Sopraan Heleen Koele en tenor André Post leken aanvankelijk iets meer moeite te hebben om in hun rollen te komen, maar het alt-sopraan duet ‘So ist mein Jesus nun gefangen’ met het commentaar van het koor er doorheen was van grote klasse en André Post zong een heel mooi ‘Geduld, Geduld!’ samen met de enige gambaspeler in Nederland met een muzikale achtergrond in de rock en roll. Maar wellicht dat juist dankzij die scholing Ralph Rousseau Meulenbroeks zo stuwend en trefzeker speelt.

Altijd een lastig momentje is de ‘herstart’ na de pauze. Onrustig publiek, iedereen met glaasje wijn achter de kiezen nog de pauzestand. Ook het koor leek even een beetje uit het evenwicht, maar de onverstoorbare Joop Schets leidde alles snel in goede banen.

De aria ‘Erbarme Dich’ is iedere keer een sleutelmoment in Matthäus. Als je je als luisteraar nog niet gewonnen hebt gegeven, dan gebeurt dat tijdens ‘Erbarme dich’. Deemoedig gespeeld was de gave vioolsolo door Alexej Pevzner en wederom zong Ten Kate de sterren van de hemel.

Ook bas Marc Pantus was na de pauze zeer overtuigend. Zijn bezielde basaria bijna op het einde ‘Mache dich, mein Herze, rein’ voelde aan als een spirituele samenvatting van deze Matthäus.

Mooi waren de koorstukken. Naast de solide gezongen fugatische delen is het Sind Blitze, sind Donner altijd spectaculair en de uitroep ‘Barrabam’ klonk zoals het hoort: als het meest schrijnende verminderd septiem akkoord uit de muziekgeschiedenis.

J.S. Bach – Matthäus Passion, BWV 244

Bachkoor Apeldoorn o.l.v. Joop Schets,

Hans Christian Hinz, bas (Christus), Leon van Liere, tenor (evangelist), Heleen Koele, sopraan, Dave ten Kate, countertenor, André Post, tenor, Marc Pantus, bas.

Het Gelders Orkest, Jongenskoor van het Sacramentskoor Breda, Dirk Luijmes en Andries Stam, orgel, Ralph Rousseau Meulenbroeks, viola da gamba.

Gehoord: Hanoszaal, Orpheus, Apeldoorn, 23 maart 2018


Matteüs-Junior: invoelbaar en ontroerend

Interessante beleving door Bachkoor Apeldoorn en Theater de Plaats

Het is even een beetje confronterend: de elfjarige Siem, die door zijn vader wegwijs wordt gemaakt in het passieverhaal, stelt dezelfde logische vragen die ik mezelf ook wel heb gesteld. Als Jezus van tevoren weet dat Judas hem gaat verraden, waarom doet-ie daar dan niks tegen? En waarom helpen die andere volgelingen hem niet? En waarom laat Jezus’ vader zijn eigen zoon vermoorden – dat had hij toch wel kunnen verhinderen?
Het moet kennelijk allemaal zo gaan, omdat het van tevoren zo is geschreven, en om daarin mee te gaan moet je wel echt geloven natuurlijk. Wat mij altijd erg geholpen heeft, en Siem ook in de voorstelling Matteüs-Junior, is de magistrale muziek van Johann Sebastian Bach.

Interessantebeleving
Het werd een interessante beleving, die voorstelling, gespeeld door theatergroep De Plaats met versterking van Bachkoor Apeldoorn en professionele vocale solisten. Siem wordt gehinderd bij zijn huiswerk door zijn vader, die geniet van ‘harde’ muziek: de Matthäus Passion staat aan. Kan het niet wat zachter?
En dan begint het: Siem krijgt uitleg, hij krijgt antwoorden. En het verhaal wordt muzikaal geïllustreerd met fragmenten uit Bach’s muziek. Mooi gezongen (en een beetje gespeeld) door Leon van Liere als de evangelist, Silencio Pinas als Jezus, Tom Jansen in verschillende rollen, Dave ten Kate en Mirthe Dokter met aria’s, en leden van het Bachkoor (uitgemonsterd in ‘volks’ grijs).

Invoelbaar, onontkoombaar, ontroerend
Het concept mikte vooral op jeugdig publiek, maar nergens werd het kinderachtig, zelfs niet kinderlijk. Het drama werd invoelbaar, onontkoombaar, ontroerend. Er waren prachtige momenten, zoals de gedurfde verbeelding van de kruisiging met de waardige Christus tot op de lendendoek van alle wereldse opsmuk ontdaan. Er was hier en daar ook ruimte voor een lichte toets, zeker aan het eind toen Siem het allemaal doorhad, en de link naar Pasen kon worden getrokken. Mooi gedaan, een voorstelling die je kon raken, en die wat mij betreft wel wat meer publiek had mogen trekken.

Bach’s muziek kaarsrecht overeind
De begeleiding op piano door Joop Schets, contrabas door Aristotelis Potamianos en op saxofoons door Miguel Boelens kan trefzeker worden genoemd – weer een bewijs van de stelling dat je wel heel raar moet doen wil Bach’s muziek niet kaarsrecht overeind blijven. Een mooie verrassing aan het eind: de manier waarop de Bachkoorleden vorm gaven aan het verdriet rond de begrafenis van Jezus. Een opvallende verschijning in de solistengroep: sopraan(tje) Mirthe Dokter, een levendig opdondertje met een fijn stemmetje en een heel betrokken dictie.

Matteüs-Junior door Muziektheater De Plaats, Bachkoor Apeldoorn en solisten. Acteurs: Jacques Riebeek, Jannes Teusink, Raaf Wang. Regie: Albert Hoex. Kostuums: Femke Ratering. Muzikale leiding: Joop Schets.
René de Cocq, 8 maart 2018

Gezien: woensdag 7 maart 2018Matteus Junior: wegens daverend succes en dol enthousiast publiek nu ook in Apeldoorn!

Woensdag 7 maart 18:30 uur en 20:30 uur (Grote Kerk)
Donderdag 8 maart 18:30 uur en 20:30 uur (Grote Kerk)

Muziektheater De Plaats en het Bachkoor Apeldoorn zetten samen de schouders onder een nieuwe traditie: een muziektheater enscenering voor jong en oud van de Matthäus-Passion. Het beroemde verhaal van de Zoon die moet sterven om daarna door zijn Vader tot leven te worden gewekt. En dat op de minstens zo beroemde wonderschone muziek van Bach. Een verhaal én muziek van alle tijden die het waard zijn om gehoord te worden door kinderen (en hun ouders…) van nu.

Hoofdpersoon in deze voorstelling is een jongen van elf. Met een vader die, altijd rond dezelfde tijd van het jaar, plots héél hard muziek opzet. En – nog erger! – midden in de huiskamer begint mee te zingen! Wat is dat voor muziek? Waar gaat die muziek over? “Pap, kan het wat zachter, ik ben mijn huiswerk aan het maken!” Een voorstelling over een vader die zijn zoon aan de hand van de muziek van Bach het verhaal van de Vader en Zijn Zoon vertelt. Een verhaal over vriendschap, verraad, offer, zondebok, lijden, medelijden en dood. En, tot slot, verrijzenis. Het geheim dat het leven voortkomt uit de dood. Bestaat dat? Dat bestaat! Kom luisteren, kom kijken! Voor iedereen van 9 tot 99 die houdt van een spannend en geheimzinnig verhaal én wonderschone muziek.
“Bach, wie is dat, Bach?”

Bestel hier uw kaarten