Zoektocht naar nieuwe dirigent

Na een een aantal bijeenkomsten van de sollicitatiecommissie van Bachkoor Apeldoorn, bestaande uit Elsbeth Weert, Agnes Dudàs, Stefanie Beuzenberg, Hans Versloot en Hans-Erik Dijkstra, zijn we aangekomen bij de geselecteerde kandidaten. Van 30 sollicitanten hebben we de brieven doorgelezen, de CV’s bekeken, de verwijzingen naar Youtube bekeken, her en der navraag gedaan als de kandidaat referenties had opgegeven. Daar kwam een selectie uit van in onze ogen elf voor het Bachkoor meest geschikte kandidaten. De vijf vrouwelijke kandidaten waren toen al afgevallen. Daarna uitnodigingen verstuurd naar de 11 en nadere kennismakingsgesprekken gepland. Deze vonden plaats op dinsdag 9 en 16 oktober in het kantoor van Het Gelders Orkest in Arnhem.

De gesprekken werden door 3 mensen uit de sollicitatiecommissie gevoerd. De gesprekken waren heel verschillend, net zoals de brieven en de CV’s die we ontvangen hadden. We hadden een lijstje met vragen opgesteld, maar bij de meeste kandidaten ontspon zich een spontaan gesprek, zodat de vragenlijstjes bleven liggen.

Alle 11 kandidaten bleken geschikt en kundig. Dan is het zaak om te bepalen welke kandidaten het beste passen bij het profiel dat wij zoeken voor de nieuwe dirigent. Ook in leeftijd verschilden de kandidaten van elkaar. De jongste is 25 en de oudste 69. En ook dat heeft niet echt een rol gespeeld bij de uiteindelijke keuze.

Aansluitend een vergadering over de drie te kiezen kandidaten die in januari komen proefdirigeren. Dit was een moeilijke, maar ook inspirerende en spannende opdracht.

We hebben gekeken naar werkwijze, opleiding, ervaring, inzet en natuurlijk het liefst iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan het koor. Ook het HGO is hierin betrokken voor advies. Uiteindelijk bleven 4 kandidaten over. En dan moet je gevoelsmatig gaan bepalen welke kandidaat nog moet afvallen.

Ik denk dat we 3 goede en verschillende kandidaten hebben gekozen die alle drie in staat  zijn op hun eigen manier het Bachkoor te kunnen leiden. Nu is het aan de leden van het Bachkoor om de uiteindelijke keus te maken. Ik zou zeggen: op naar 19 januari, de dag dat de 3 kandidaten zullen proefdirigeren.

Hans-Erik Dijkstra