Contact

Secretariaat Bachkoor Apeldoorn

Coreen Erckert- Head of Office

– Mercuriuslaan 35-308 – 7314 KR Apeldoorn
e-mail: secretariaat@bachkoorapeldoorn.nl

KvK: 40101107
bankrekening: NL96 RABO 0161 1520 90 t.n.v. Bachkoor Apeldoorn