Over ons

Welkom bij het Bachkoor Apeldoorn. U vindt hier informatie over onze concerten, onze werkwijze, onze rijke historie.

Het Bachkoor Apeldoorn voert vrijwel elk jaar de Matthäus Passion van J.S. Bach uit. De concertdatum is de vrijdag, voorafgaande aan de Stille Week voor Pasen. Onze concertlocatie is de Hanos concertzaal van Orpheus.

Voor ons najaarsconcert, november of december, kiezen we soms voor een traditioneel werk, maar we werken ook aan vernieuwing van het repertoire.

Onze concerten worden bijna altijd begeleid door Het Gelders Orkest of een ander orkest van hoge kwaliteit. Dirigent en koor werken samen met solisten van (inter)nationale naam. De artistieke leiding berust bij onze dirigent, Bas van den Heuvel.

Het Bachkoor Apeldoorn heeft ± 90 leden, zowel jongere als oudere zangers. Een oratorium is een omvangrijk muziekstuk dat is geschreven voor koor, orkest en vocale solisten en waarbij de gezongen tekst centraal staat. De inhoud kan zowel geestelijk als wereldlijk zijn. Voor de werken die we uitvoeren hebben we altijd de ondersteuning van een orkest en solisten nodig. Het Gelders Orkest verzorgt doorgaans de begeleiding. Als vocale solisten treden bij ons zowel gevestigde namen als jong talent op

De stemgroepen van het koor, sopranen, alten, tenoren en bassen, zijn goed in evenwicht. Dat is ook nodig om de gekozen werken goed te kunnen uitvoeren. Het Bachkoor streeft naar hoge kwaliteit en de koorleden werken daar ook hard aan. Het geeft plezier in het zingen en het versterkt ook de onderlinge band, wat we erg belangrijk vinden. De leden van het Bachkoor komen voor het merendeel uit Apeldoorn, maar ook uit de omliggende wijde omtrek.