Vrienden


Matthäus Passion 2022 in Theater Orpheus

Wat doet de Stichting Vrienden van het Bachkoor?

 • Zoals al gezegd, het doel van de stichting is: het verwerven en beheren van middelen.
 • Het verwerven van donaties doen we door op zoek te gaan naar Vrienden, zowel binnen als buiten het koor. In het contact met onze Vrienden vinden we een persoonlijke benadering belangrijk.  
 • De donaties worden als volgt besteed:
  • Er wordt een bedrag gereserveerd voor de continuïteit van het Bachkoor. Dat wil zeggen dat de stichting indien nodig de financiële risico’s van een volledig concert kan afdekken.
  • Ondersteuning van het Bachkoor met een budget voor de concerten.
  • Een jaarlijks budget voor kwaliteitsverbetering. Denk hierbij aan extra repetities, koordagen en masterclasses.
 • De Stichting Vrienden van het Bachkoor bezit een vleugel en een piano, die gebruikt worden voor de repetities. Onze instrumenten worden ook verhuurd aan andere koren. Met deze verhuur kan het onderhoud worden betaald en kan geld worden gereserveerd voor de vervanging ervan.  

Voordelen voor Vrienden met een jaarlijkse bijdrage vanaf €25:

 • u ontvangt een korting van € 2,50 per kaart voor maximaal 2 kaarten per concert
 • u heeft altijd mooie, speciaal voor Vrienden gereserveerde plaatsen
 • u ontvangt ruim voor het concert een uitnodiging
 • u ontvangt de Bachkoor Nieuwsbrief
 • u wordt als toehoorder uitgenodigd bij “Vriendenrepetities” en Masterclasses

Vrienden die jaarlijks vanaf €100 doneren ontvangen een korting van € 5 voor maximaal 2 kaarten per concert.

Een lager bedrag of eenmalige gift via deze QR-code zijn natuurlijk ook van harte welkom; dan vervallen de hierboven genoemde voordelen.

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u een zakelijke Vriend worden. Hier horen andere afspraken bij.Er is ook een fiscaal gunstige regeling voor een periode van 5 jaar. Neem hiervoor contact op met onze secretaris, Harriët Schukken.

Heeft u interesse, bel of mail met:
055 366 47 95
vrienden@bachkoorapeldoorn.nl


Meteen Vriend worden?

bankrekening: NL51 ABNA 0507 4078 06 t.n.v. St. Vrienden van het Bachkoor Apeldoorn