Zo werkt het Bachkoor

Tijdstip repetitie en locatie
Elke dinsdagavond van 19:50 tot 22:00 uur repeteert het koor onder leiding van Bas van den Heuvel, in gebouw Irene, achter de Grote Kerk aan de Loolaan. Er is een kwartier pauze. Hans Erik Dijkstra is onze vaste correpetitor. Soms zijn er extra (stem)repetities nodig. Die worden ruim van tevoren aangekondigd.

Auditie
Nadat u een aantal keren hebt meegezongen kunt  u een zogenoemde toelatingsauditie doen. Dit is een voorwaarde voor het lidmaatschap. Daarnaast doen alle stemgroepen elke twee jaar opnieuw auditie, in groepjes van vier of vijf zangers. De toelatingsauditie wordt gedaan bij de dirigent, de groepsauditie bij de dirigent en een zangpedagoog.

Teamwork 
Zingen in een koor is teamwork en brengt verplichtingen met zich mee. Om mee te zingen in een concert wordt van ieder koorlid verwacht tenminste 80% van het aantal repetities bij te wonen. Het meedoen met de generale repetitie van een concert is verplicht. Bij teveel verzuim wordt een koorlid de gelegenheid geboden auditie te doen voor het desbetreffende concert. De dirigent bepaalt of mee mag worden gezongen met het concert.

Kwaliteitsverbetering
Het Bachkoor werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Sinds een aantal jaren volgt het koor masterclasses van een klassiek geschoolde beroepszanger(es). In 2015 verzorgde sopraan Heleen Koele een masterclass. In 2016 mocht het koor de bas-bariton Hans-Christian Hinz ontvangen voor een workshop. Ook wordt periodiek gerepeteerd in kleine bezetting (kleinkoor). In de aanloop naar het najaarsconcert vindt op zaterdag een koordag plaats. Op die dag wordt intensief gerepeteerd, maar ook tijd genomen voor de onderlinge contacten. Onder leiding van twee logopedisten heeft het koor recent gewerkt aan onder andere stemvorming.

Contributie
De contributie bedraagt € 30 per maand en wordt via automatische incasso geïnd. Bladmuziek en eventuele oefen-CD’s worden centraal aangeschaft en zijn bijna altijd voor eigen rekening.