Bachatelle

Beste medekoorleden,

Enkele nieuwsbrieven geleden werd, vanuit het jubileumboek, nog even teruggekeken op de Bachatelles. Ik heb jaren in de redactie gezeten en ik vond het geweldig om te doen. Dit artikeltje heeft ervoor gezorgd dat ik mijn klapper er weer eens bij heb gepakt. Het laatste nummer dat ik heb is van oktober 2009.

Jaren ervóór was Bachatelle opgericht door, ik meen, Ans en Trudi Na een tijdje pauze werd een oproepje gedaan om het blad nieuw leven in te blazen, waaraan ik graag gehoor gaf. We werkten met een klein groepje, in wisselende samenstelling maar altijd met veel plezier.

Toen ik begon met Bachatelle hadden we als bronnen vooral onze eigen kennis, de encyclopedie, de krant (je mocht toen nog artikelen gratis overnemen, mits met bronvermelding), de bieb en onze eigen muziekboeken. Wat een heerlijkheid werd het toen we de schier onmetelijke kennis van het internet konden gaan gebruiken. Nu kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen dat je voor informatie eerst naar de bieb fietst, voor een dubbeltje een kopie maakt en dat dan thuis gaat zitten overtypen. Ik weet nog dat ik zat te prutsen om zelf een pianoklavier te tekenen. Ik ben een briljant tekenaar, in mijn dromen.

In mijn eerste periode als redactielid was alles aan de Bachatelle dus nog handwerk. We typten de artikelen, printten het uit en met knippen en plakken werden vervolgens de lege basispagina’s op de juiste manier volgeplakt en dan was het klaar om te laten stencilen. Na een tijdje werden we er heel handig in om tevoren in te schatten wat nog wel zou passen en wat niet. Met het stencilen was het plaatsen van foto’s en plaatjes een beetje een gok; het werd lang niet altijd mooi.

Zelf werkten we met wordperfect en later met word. Nu heb je powerpoint en zelfs dtp. Met onze mooie digitale nieuwsbrief druk je op een link en zit je plotseling op onze eigen website of op een andere interessante site. Het is niet meer te vergelijken.

Tijdens de redactievergaderingen werd zorgvuldig gekeken naar de inhoud. Het blad mocht niet te dik zijn. Het moest een beetje gezellig zijn, met in de beginjaren zelfs een puzzeltje. Er was altijd achtergrondinformatie over het concert en de betreffende componist. We hadden de rubriek ‘Hoe zat het ook alweer?’ over eenvoudige muziektheorie. Lang niet iedereen kon noten lezen dus dat was gewoon handig. Ik herinner me ook een quiz, aan het einde van deze serie: de prijs was de eeuwige Bachatelle-roem. Lida, je roem duurt nog voort!

Muziekgeschiedenis kwam aan bod, vaak gekoppeld aan het concertprogramma. Nieuwe leden werden door mij geïnterviewd; ik heb heel wat gezellige contacten aan deze middagen overgehouden. De krasse knarren kwamen met verhalen uit hun begintijd, nog lang vóór mijn start bij het koor in 1987. Een aantal van deze leden is nog steeds lid, getuige de 40-jarige jubilarissen in de afgelopen periode.

In ‘Voor u gelezen’ stonden interessante artikelen die niet aan een rubriek waren toe te voegen.

In het begin werden ook de vergaderstukken opgenomen, totdat die apart konden worden uitgereikt door sponsoring.

In mijn map zit nog steeds materiaal voor volgende artikelen: zuiver versus vals, ‘onze’ muziek in de tijdlijn. Wie weet komt dat er nog een keer van. De informatie is inmiddels ruim 10 jaar oud maar ach, dat is in onze muzikale geschiedenis slechts een zuchtje.

2 Keer per jaar, voorafgaand aan het concert, ging de Bachatelle ook naar de donateurs. Toen we nog knipten en plakten, werd dit nummer speciaal voor hen samengesteld uit de meest belangwekkende artikelen over het concert en wetenswaardigheden vanuit het koor voor de oud-leden onder hen. Later hielden we er in de editie vóór het concert rekening mee. We leerden…

Ook gingen we steeds professioneler werken, onder leiding van Magda die hier veel ervaring mee had. Helemaal luxe werd het toen je de kopij kant en klaar kon aanleveren via een sticky en later via de mail. Toen het kon worden geprint, werd het zoveel mooier.

Het lukte niet altijd om voldoende redactieleden te vinden. Het zoeken naar interessante artikelen en het samenstellen van het blad kost tijd. Ook werd het steeds moeilijker om financiering te vinden voor het laten printen ervan. Met het maken van onze website en het intranet werd het mogelijk om meer in te spelen op de actualiteit en daarmee werd onze periodiek Bachatelle overbodig.

Wat wel hetzelfde is gebleven is de wens om elkaar zo goed mogelijk te informeren, èn Stipi…

Harriët Schukken

Zingen – reportage

(uit Trouw 27/11/20)

Goodson: Zingen moet bevrijdend voelen

Benjamin GoodsonBeeld Paolo Ferla

Het beste koor ter wereld, hoe vorm je dat? In Hilversum is de nieuwe dirigent Benjamin Goodson op weg met het Groot Omroepkoor. Zijn recept: het vrije, Nederlandse klankpalet plus Engelse discipline.

De klank van een gloedvol gezongen ‘Amen’ zweeft door de ruimte van het Hilversumse muziekcentrum. Hier repeteert het Groot Omroepkoor met de helft van de leden, coronaproof. “One two, one two. Yes, nearly perfect”, zegt dirigent Benjamin Goodson opgeruimd tegen de tenoren. De negenentwintigjarige Engelsman is net voor drie jaar aangesteld als chef-dirigent van het koor.

Goodson, spijkerbroek, T-shirt, sneakers, dirigeert op meters afstand van de eerste rij zangers, naast hem een vleugel waarop de intonatie wordt afgecheckt. Ook de ruimte tussen de zangers is aanzienlijk. “A-capellazang, niet al te groot bezet gaat prima, nu nog het symfonische werk”, zegt Goodson. “Voor velen werkt de afstand goed, de zangers horen zichzelf beter en kunnen adequater reageren. Maar snelle ritmische passages zijn zeer moeilijk te realiseren, daarvoor moet je juist aansluiting hebben met je buurman.”

Focus en concentratie ontwikkelen

Opgetogen praat de nieuwe chef over de muziek en het Groot Omroepkoor dat zijn vijfenzeventigste verjaardag viert. “Geweldige componist, vind je niet?”, vraagt hij na het slot van James MacMillans ‘Lux Aeterna’. “Zulke rijke muziek. Dit koor belichaamt in veel opzichten het tegenovergestelde van de Engelse koortraditie waarin ik ben opgegroeid. Een diepe klank, warm, een romantische inslag, een breed kleurenpalet, heerlijk. In Engeland klinken koren heel anders – direct en non-vibrato. Maar ik hou van de rijkere, vrijere klank. Voor mij moet zingen bevrijdend voelen.” Goodson maakt een gebaar met beide handen vanaf zijn borstkas naar voren, alsof hij iets vanuit zijn hart weg wil geven.

“De Engelsen zijn goed in discipline en precisie. Er is structureel te weinig repetitietijd – een geldkwestie – maar het is ongelofelijk wat je daar in twintig minuten kunt bereiken. Die focus en concentratie wil ik graag verder ontwikkelen bij het Groot Omroepkoor.” Geen energie verspillen, je stem niet onnodig moe maken – als hij dat kan combineren met het klankpalet van het Nederlandse gezelschap ontstaat volgens de dirigent het beste koor ter wereld.

Het Groot Omroepkoor repeteert op gepaste afstand.Beeld Esther de Bruijn

Van zijn oma kreeg Goodson pianoles, al jong speelde hij jazz en pop in een band. Pas laat kwam hij tot de klassieke muziek. Op zijn zeventiende ontdekte hij de zangkunst, een muziekstudie in Oxford volgde. “Toen ik begon met zingen ervoer ik een vrijheid die ik nergens anders zo had ervaren. Af en toe, als echt mooi zingen lukte, was alles in mijn lijf op één lijn. In een koor kon ik mezelf uitdrukken. Ik vond het heerlijk om met collega’s samen te zingen, de alchemie van de stemmen, de mix, eenieder die zichzelf en de anderen ondersteunt. Het zingen van hymnes, en dat dan de hele kathedraal mee resoneert, ik voel het nog.”

Goodson praat rap, hapert nauwelijks en heeft zijn doel scherp voor ogen. In sneltreinvaart analyseert hij wat er klinkt tijdens de repetitie en maakt hij duidelijk wat hij verlangt. Zingen is voor hem een emotionele ervaring, de meest fundamentele en daardoor krachtigste vorm van expressie. “Er bestaat geen cultuur waarin niet gezongen wordt, zingen is diep menselijk. Poëzie versterkt door muziek is onweerstaanbaar, je kunt er niet níét door geraakt worden, als uitvoerder en als luisteraar.

‘Ons plan is relaxed, verre van rigide’

“Daarom is de situatie nu zo zorgelijk voor de zangcultuur. Professionele zangers kunnen doorgaan, met inachtneming van strenge regels, amateurs niet. Terwijl het samen muziek maken voor velen van levensbelang is, de verbintenis die je erdoor voelt met elkaar.

“De kracht die uitgaat van zingen wil ik de komende jaren zo dicht mogelijk bij het publiek brengen. Met het Groot Omroepkoor werken we aan programma’s in een ander format, naast de traditionele concertpraktijk. We willen de luisteraar rondom en in het koor plaats laten nemen, zodat iedereen zich in de klank begeeft. Ik denk dat bij veel mensen ruimte is voor klassieke muziek, die ingevuld kan worden op een manier die ze nog niet kennen. Ons plan is relaxed, verre van rigide, maar zorgt wel voor een minstens zo mooie en krachtige muzikale beleving.”

CORONAVIRUS – Protocol hervatten repetities

Aan de leden van de KCZB

Beste koorbestuursleden en koorzangers,

Allerlei organisaties, instanties en onderzoekers komen met adviezen die onderling de nodige
verschillen vertonen. Daarmee neemt de verwarring bij onze koren alleen maar toe, reden om
u te informeren hoe de KCZB hier in staat.

De KCZB kan – door de grote diversiteit van koren, het aantal koorleden en de verschillen in
locaties – onmogelijk voor elk koor ‘een advies op maat’ afgeven.

De KCZB laat zich leiden door het overheidsadvies en tekent daarbij aan dat wel of niet zingen
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het koor zelf is en dat elk koor zich te allen tijde
bewust moet zijn van de restricties die bij zingen in acht moeten worden genomen.

Het advies van de overheid luidt:

De overheid ontraadt zingen, binnen en buiten. Het is echter niet verboden,
maar er wordt wel gewezen op de restricties die van toepassing zijn als
besloten wordt toch te gaan zingen.

Naast het besluit om als koor wel of niet weer te gaan zingen, moet rekening gehouden worden
met een aantal andere factoren, t.w.:

Toestemming gemeente

Niet iedere gemeente geeft toestemming. Raadpleeg de plaatselijke verordening van uw gemeente
zodat u op de hoogte bent van de voor u geldende maatregelen.

Protocol

Besluit u om als koor te gaan zingen? Doe dit dan, met inachtneming van dit protocol,
ook als bijlage te vinden in dit e-mailbericht.

 

Koornetwerk Nederland heeft dit protocol in nauwe samenwerking met professionele koren opgesteld.
Het protocol wordt regelmatig aangepast naar de nieuwste ontwikkelingen;
het is dus verstandig om telkens na te gaan of er een recentere versie is.

Noot: Het RIVM heeft overigens dit protocol nog niet voorzien van haar akkoord.

 

Algemene maatregelen en gezond verstand

— Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u testen.

— Gebruik te allen tijde uw gezonde verstand.

— Het effect van aerosolen als verspreider van corona is nog niet echt goed bekend
en door veel tegenstrijdige informatie hierover adviseren wij u ook andere dingen
in acht te nemen, zoals niet carpoolen, niet samen koffiedrinken, geen handen geven,
geen snoepjes laten rondgaan op de repetitie etc.

Tot slot: áls u besluit te gaan zingen, met inachtneming van alle restricties die u terugvindt
in het genoemde protocol, respecteer dan ook dat er leden kunnen zijn die zingen ondanks
alle maatregelen toch nog niet aandurven.

Wij wensen u en uw leden veel wijsheid, een goede gezondheid en een goede zomer toe.

Namens het bestuur van de KCZB
Dr. Herman Schimmel
Voorzitter

Koorsector is er klaar voor: samen zingen kan en kan ook veilig.

Koorsector is er klaar voor: samen zingen kan en kan ook veilig.

Corona update van Koornetwerk Nederland:

De gezamenlijke professionele koren en Koornetwerk Nederland hebben de handen ineengeslagen en hard gewerkt om klaar te staan om veilig van start te kunnen. Er zijn protocollen opgesteld waarin onderzoek, kennis en ervaring uit binnen- en buitenland is verwerkt. Veilig samen zingen kan, wanneer we voldoende de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Naast algemeen geldende hygiëne maatregelen gaat het hierbij om voldoende afstand, beperkte repetitietijd, voldoende ruimte en goede ventilatie. Waar nodig kunnen beschermingsmiddelen worden ingezet. Bij het opstarten nemen we de marges ruim, we volgen hierbij onderzoek en ervaring in bijvoorbeeld Duitsland. Deze marges passen we aan wanneer we meer weten, maar alleen wanneer we zeker weten dat het kan.

zie verder het bericht op de site van Koornetwerk Nederland

Nieuws van de Apeldoornse Korenfederatie

Bericht van wethouder Detlev Cziesso, wethouder Cultuur, over de coronacrisis en de maatregelen die de gemeente neemt om de cultuursector tegemoet te komen.

Beste Cultuurrelatie,
De maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben het culturele leven in één klap stilgelegd. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor uw organisatie, uw medewerkers en uw publiek. Als wethouder cultuur leef ik met u mee en samen met het college doe ik mijn uiterste best om samen met u deze crisis door te komen.

Het is ook in het belang van de samenleving dat u straks weer open bent. Dat mensen weer in beroering gebracht worden door theatermakers, zich weer kunnen vergapen aan de kunst of gewoon samen weer muziek kunnen maken. Gewoon weer samen zijn. Samen genieten van het leven. Maar het kan even niet anders. Om dat samen straks weer te kunnen doen, moeten we nu vooral alleen zijn.

De prestatieafspraken worden niet gehaald
Op dit moment leven er bij u waarschijnlijk zorgen over het welzijn van uw medewerkers en de gezondheid van uw bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er mogelijk ook vragen over de wijze waarop de gemeente de huidige subsidie voortzet en hoe er wordt omgaat met de prestatieafspraken. Wij beseffen ons dat u als gevolg van de maatregelen de geplande activiteiten veelal niet kunt uitvoeren. Dit heeft dan ook geen consequenties voor de hoogte van uw subsidie. De geplande uitbetalingen lopen door en bij vaststelling volgend jaar wordt de subsidie niet teruggevorderd als de prestatieafspraken niet zijn gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.

Wij volgen hiermee de coulancemaatregelen van het Rijk. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van de activiteiten in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien de activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd. Als een project of festival definitief is afgelast of verzet neem dan contact op met de afdeling cultuur van de gemeente Apeldoorn. Dat geldt uiteraard ook als u andere vragen heeft over deze situatie. De gemeente kijkt graag hoe we u kunnen helpen. U kunt een e-mail sturen naar uw contactpersoon bij de gemeente of naar cultuur-erfgoed@apeldoorn.nl.

Uitstel van indientermijnen
Als gevolg van deze uitzonderlijke situatie wordt eenmalig de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording over 2019 verschoven van 1 mei naar 1 juli 2020. Daarnaast is de datum voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag voor het jaar 2021 uitgesteld tot 15 september 2020.

Welke maatregelen neemt de gemeente nog meer?
De gemeente is niet alleen coulant met de subsidies. Ook wij hebben besloten dat we in navolging van het Rijk uitstel geven van lokale belasting als u daarom vraagt. Mocht u ondanks deze lokale- en landelijke maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, als gevolg van de coronamaatregelen, dan kunt u uitstel van huur aanvragen. Dit kan alleen als u huurt bij de gemeente of Accres. Daarnaast passen wij zoveel mogelijk maatwerk toe.

Toekomst
Wij weten niet hoe de toekomst er uit gaat zien en welke maatregelen er nog meer nodig zullen zijn. Maar we hopen u toch gerustgesteld te hebben met de maatregelen die we tot nu toe genomen hebben. Of het hierbij blijft? Dat weten we niet. Als we meer te melden hebben komen we zeker bij u terug. Probeer in de tussentijd regelmatig de website van de gemeente te raadplegen. Hier kunt u de meest actuele informatie terugvinden. Of mail of bel anders met de afdeling cultuur of met mij.

Ik wens u allen veel sterkte en gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Detlev Cziesso
Wethouder Cultuur Apeldoorn